راهنمای عمل شبکه اجتماعی دانش‌آموزان برای آموزش (شاد)(بزودی)

در این شبکه تعاملی نمایش مجازی از کلاس‌های مدرسه را ایجاد می‌کنیم و در حقیقت تصویری واقعی از محیط کلاس‌ها اتفاق می‌افتد که برای هرکلاس مدرسه گروهی تشکیل می‌شود که تمام دانش آموزان کلاس در آن عضو می‌شوند و معلم مدیر آن کلاس یا گروه خواهد شد و دانش آموزان و معلمان می‌توانند فعالیت‌های آموزشی [...]