28 سال تجربه آموزشی

28 سال آموزش موفق در یک محیط آموزشی پویاو جذاب.

مناطق عملیاتی

   قسمت یک 

قسمت دوم 

column2-image1قسمت سوم 

کلاسهای مختلف فوق برنامه و آموزشی پرورشی .

برنامه ها

ما برای آموزش فرزندان شما برنامه های متنوعی در نظر داریم.

سرفصلها

برنامه یک

column2-image1برنامه دو

سالها تجربه در فعالیتهای آموزشی

همکاری با اساتید مجرب در مدرسه سینا

ما تجربه