چنانچه تمایل دارید  در دبیرستان سینا ثبت نام نمایید

فرم پیش ثبت نام را تکمیل فرمایید

ورود به پنلهای دبیرستان

آموزش برتر

برنامه ریزی مدون آموزشی با درنظر گرفتن جزئیات و اجرای گام به گام .

مطالعه بیشتر

آموزش مجازی

موارد دیگر

مشاوره

فعالیتهای مشاوره ای تحصیلی و روح و ذهن عزیران

مطالعه بیشتر

گالری تصاویر سینا

مشاهده

آخرین اخبار مدرسه

جدید ترین اخبار

فیلمها مرتبط با مدرسه

مشاهده

در یک مدرسه موفق این واقعیت باید پذیرفته شده باشد که دانش‌آموزان متفاوت، توانایی‌های یادگیری متفاوتی دارند بنابراین دانش آموزان به دلیل آنچه به خوبی انجام داده تشویق می‌شود ولی به علت اینکه کسی کاری را بهتر از او انجام داده تنبیه نمی‌شود و یا مورد مقایسه تحقیرآمیز قرار نمی‌گیرد.

مشاوره رایگان

افراد، شرکت‌ها و گروه‌های راضی از قالب آوادا در دنیا.

کاملترین نرم افزار محیط آموزشی در اختیار شماست

نرم افزار ” مدبر ” مکمل محیط آموزشی با اطلاع رسانی آموزشی انضباطی تکالیف

ورود به پنل

کادر اجرایی

کادر آموزشی

کادر مشاوره ای

“شادکامی به همراه نگرش مثبت و امیدوارانه به آینده، منشأ تحرک، تلاش و پویایی است و از طرف دیگر،
افسردگی بزرگترین عامل از بین برنده بهداشت روانی شناخته می شود”
انسان های شاد زندگی خود را تحت کنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند.

سرفصلهای تدریس شده

در این قسمت سرفصلهای تدریس شده در هر زنگ و تکالیف خواسته شده برای جلسه آینده قابل مشاهده می باشد.

تقویم اجرایی

در این قسمت تقویم اجرایی مدرسه سینا در سال جاری قابل دانلود می باشد .تقویم اجرایی شامل برنامه عملکرد مدرسه در سال جاری می باشد .

نمونه  سوالات

نمونه سوالات امتحانی جهت آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان جهت آمادگی جهت امتحانات قرارداده شده است.

اینستاگرام سینا

اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلما شخص دیگری هستید.

فهمیدن، همیشه بهتر از آموختن است.

ارديبهشت

خرداد 1401

تير
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
رویدادهای خرداد

1ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

2ام

رویدادهای خرداد

3ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

4ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

5ام

رویدادهای خرداد

6ام

رویدادهای خرداد

7ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

8ام

رویدادهای خرداد

9ام

رویدادهای خرداد

10ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

11ام

رویدادهای خرداد

12ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

13ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

14ام

رویدادهای خرداد

15ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

16ام

رویدادهای خرداد

17ام

رویدادهای خرداد

18ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

19ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

20ام

رویدادهای خرداد

21ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

22ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

23ام

رویدادهای خرداد

24ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

25ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

26ام

رویدادهای خرداد

27ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

28ام

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

29ام

رویدادهای خرداد

30ام

رویدادهای خرداد

31ام

بدون رویداد