چنانچه تمایل دارید  در دبیرستان سینا ثبت نام نمایید

فرم پیش ثبت نام را تکمیل فرمایید

ورود به پنل مدبر جهت دریافت کارنامه و گزارشات

آموزش برتر

برنامه ریزی مدون آموزشی با درنظر گرفتن جزئیات و اجرای گام به گام .

مطالعه بیشتر

آموزش مجازی

موارد دیگر

مشاوره

فعالیتهای مشاوره ای تحصیلی و روح و ذهن عزیران

مطالعه بیشتر

گالری تصاویر سینا

مشاهده

آخرین اخبار مدرسه

جدید ترین اخبار

فیلمها مرتبط با مدرسه

مشاهده

در یک مدرسه موفق این واقعیت باید پذیرفته شده باشد که دانش‌آموزان متفاوت، توانایی‌های یادگیری متفاوتی دارند بنابراین دانش آموزان به دلیل آنچه به خوبی انجام داده تشویق می‌شود ولی به علت اینکه کسی کاری را بهتر از او انجام داده تنبیه نمی‌شود و یا مورد مقایسه تحقیرآمیز قرار نمی‌گیرد.

مشاوره رایگان

افراد، شرکت‌ها و گروه‌های راضی از قالب آوادا در دنیا.

کاملترین نرم افزار محیط آموزشی در اختیار شماست

نرم افزار ” مدبر ” مکمل محیط آموزشی با اطلاع رسانی آموزشی انضباطی و پرورشی

ورود به پنل

کادر اجرایی

کادر آموزشی

کادر مشاوره ای

“شادکامی به همراه نگرش مثبت و امیدوارانه به آینده، منشأ تحرک، تلاش و پویایی است و از طرف دیگر،

افسردگی بزرگترین عامل از بین برنده بهداشت روانی شناخته می شود”

انسان های شاد زندگی خود را تحت کنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند.

سرفصلهای تدریس شده

در این قسمت سرفصلهای تدریس شده در هر زنگ و تکالیف خواسته شده برای جلسه آینده قابل مشاهده می باشد

تقویم اجرایی

در این قسمت تقویم اجرایی مدرسه سینا در سال جاری قابل دانلود می باشد .تقویم اجرایی شامل برنامه عملکرد مدرسه در سال جاری می باشد .

نمونه  سوالات 

نمونه سوالات امتحانی جهت آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان جهت آمادگی جهت امتحانات قرارداده شده است.

اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلما شخص دیگری هستید.

فهمیدن، همیشه بهتر از آموختن است.

مرداد

شهريور 1400

شهريور
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
رویدادهای شهريور

1ام

رویدادهای شهريور

2ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

3ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

4ام

رویدادهای شهريور

5ام

رویدادهای شهريور

6ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

7ام

رویدادهای شهريور

8ام

رویدادهای شهريور

9ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

10ام

رویدادهای شهريور

11ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

12ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

13ام

رویدادهای شهريور

14ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

15ام

رویدادهای شهريور

16ام

رویدادهای شهريور

17ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

18ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

19ام

رویدادهای شهريور

20ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

21ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

22ام

رویدادهای شهريور

23ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

24ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

25ام

رویدادهای شهريور

26ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

27ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

28ام

رویدادهای شهريور

29ام

رویدادهای شهريور

30ام

بدون رویداد
رویدادهای شهريور

31ام