چنانچه تمایل دارید  در دبیرستان سینا ثبت نام نمایید

فرم پیش ثبت نام را تکمیل فرمایید

ورود به پنلهای دبیرستان

آموزش برتر

برنامه ریزی مدون آموزشی با درنظر گرفتن جزئیات و اجرای گام به گام .

مطالعه بیشتر

آموزش مجازی

موارد دیگر

مشاوره

فعالیتهای مشاوره ای تحصیلی و روح و ذهن عزیران

مطالعه بیشتر

گالری تصاویر سینا

مشاهده

آخرین اخبار مدرسه

جدید ترین اخبار

فیلمها مرتبط با مدرسه

مشاهده

در یک مدرسه موفق این واقعیت باید پذیرفته شده باشد که دانش‌آموزان متفاوت، توانایی‌های یادگیری متفاوتی دارند بنابراین دانش آموزان به دلیل آنچه به خوبی انجام داده تشویق می‌شود ولی به علت اینکه کسی کاری را بهتر از او انجام داده تنبیه نمی‌شود و یا مورد مقایسه تحقیرآمیز قرار نمی‌گیرد.

مشاوره رایگان

افراد، شرکت‌ها و گروه‌های راضی از قالب آوادا در دنیا.

کاملترین نرم افزار محیط آموزشی در اختیار شماست

نرم افزار ” مدبر ” مکمل محیط آموزشی با اطلاع رسانی آموزشی انضباطی تکالیف

ورود به پنل

کادر اجرایی

کادر آموزشی

کادر مشاوره ای

“شادکامی به همراه نگرش مثبت و امیدوارانه به آینده، منشأ تحرک، تلاش و پویایی است و از طرف دیگر،
افسردگی بزرگترین عامل از بین برنده بهداشت روانی شناخته می شود”
انسان های شاد زندگی خود را تحت کنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند.

سرفصلهای تدریس شده

در این قسمت سرفصلهای تدریس شده در هر زنگ و تکالیف خواسته شده برای جلسه آینده قابل مشاهده می باشد.

تقویم اجرایی

در این قسمت تقویم اجرایی مدرسه سینا در سال جاری قابل دانلود می باشد .تقویم اجرایی شامل برنامه عملکرد مدرسه در سال جاری می باشد .

نمونه  سوالات

نمونه سوالات امتحانی جهت آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان جهت آمادگی جهت امتحانات قرارداده شده است.

اینستاگرام سینا

اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلما شخص دیگری هستید.

فهمیدن، همیشه بهتر از آموختن است.

تير

مرداد 1401

شهريور
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
رویدادهای مرداد

1ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

2ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

3ام

رویدادهای مرداد

4ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

5ام

رویدادهای مرداد

6ام

رویدادهای مرداد

7ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

8ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

9ام

رویدادهای مرداد

10ام

رویدادهای مرداد

11ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

12ام

رویدادهای مرداد

13ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

14ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

15ام

رویدادهای مرداد

16ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

17ام

رویدادهای مرداد

18ام

رویدادهای مرداد

19ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

20ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

21ام

رویدادهای مرداد

22ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

23ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

24ام

رویدادهای مرداد

25ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

26ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

27ام

رویدادهای مرداد

28ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

29ام

رویدادهای مرداد

30ام

رویدادهای مرداد

31ام