چنانچه تمایل دارید  در دبیرستان سینا ثبت نام نمایید

فرم پیش ثبت نام را تکمیل فرمایید

ورود به پنلهای دبیرستان

آموزش برتر

برنامه ریزی مدون آموزشی با درنظر گرفتن جزئیات و اجرای گام به گام .

مطالعه بیشتر

آموزش مجازی

موارد دیگر

مشاوره

فعالیتهای مشاوره ای تحصیلی و روح و ذهن عزیران

مطالعه بیشتر

گالری تصاویر سینا

مشاهده

آخرین اخبار مدرسه

جدید ترین اخبار

فیلمها مرتبط با مدرسه

مشاهده

در یک مدرسه موفق این واقعیت باید پذیرفته شده باشد که دانش‌آموزان متفاوت، توانایی‌های یادگیری متفاوتی دارند بنابراین دانش آموزان به دلیل آنچه به خوبی انجام داده تشویق می‌شود ولی به علت اینکه کسی کاری را بهتر از او انجام داده تنبیه نمی‌شود و یا مورد مقایسه تحقیرآمیز قرار نمی‌گیرد.

مشاوره رایگان

افراد، شرکت‌ها و گروه‌های راضی از قالب آوادا در دنیا.

کاملترین نرم افزار محیط آموزشی در اختیار شماست

نرم افزار ” مدبر ” مکمل محیط آموزشی با اطلاع رسانی آموزشی انضباطی تکالیف

ورود به پنل

کادر اجرایی

کادر آموزشی

کادر مشاوره ای

“شادکامی به همراه نگرش مثبت و امیدوارانه به آینده، منشأ تحرک، تلاش و پویایی است و از طرف دیگر،
افسردگی بزرگترین عامل از بین برنده بهداشت روانی شناخته می شود”
انسان های شاد زندگی خود را تحت کنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند.

سرفصلهای تدریس شده

در این قسمت سرفصلهای تدریس شده در هر زنگ و تکالیف خواسته شده برای جلسه آینده قابل مشاهده می باشد.

تقویم اجرایی

در این قسمت تقویم اجرایی مدرسه سینا در سال جاری قابل دانلود می باشد .تقویم اجرایی شامل برنامه عملکرد مدرسه در سال جاری می باشد .

نمونه  سوالات

نمونه سوالات امتحانی جهت آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان جهت آمادگی جهت امتحانات قرارداده شده است.

اینستاگرام سینا

اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلما شخص دیگری هستید.

فهمیدن، همیشه بهتر از آموختن است.

آبان

آذر 1401

دي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
رویدادهای آذر

1ام

رویدادهای آذر

2ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

3ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

4ام

رویدادهای آذر

5ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

6ام

رویدادهای آذر

7ام

رویدادهای آذر

8ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

9ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

10ام

رویدادهای آذر

11ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

12ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

13ام

رویدادهای آذر

14ام

رویدادهای آذر

15ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

16ام

رویدادهای آذر

17ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

18ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

19ام

رویدادهای آذر

20ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

21ام

رویدادهای آذر

22ام

رویدادهای آذر

23ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

24ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

25ام

رویدادهای آذر

26ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

27ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

28ام

رویدادهای آذر

29ام

بدون رویداد
رویدادهای آذر

30ام

بدون رویداد