آدرس مدرسه سینا

تهران میدان فاطمی خیابان دوم کوچه سوسن پلاک 10

دبیران و مشاوران با سابقه در مدرسه سینا

  • سینا.

  • سینا.

منطقه شش آموزش و پرورش

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سینا